Atlas

Search

แอทลาส แคท ไก่ผสมปลาทูน่าในเกรวี่ 85 กรัม

 ผลิตจากเนื้อไก่สด ปราศจากสารเร่งการเจริญเติบโต ผสมปลาทูน่า ถูกปรุงให้สุกแบบพิถีพิถัน ให้ทุกคำที่สัมผัสได้ถึงรสชาติของเนื้อไก่และเนื้อปลาทูน่าแบบเต็มๆคำ ผสมในน้ำเกรวี่สูตรพิเศษ เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับแมวอายุ 1 ปี ขึ้นไป

แอทลาส แคท ไก่ผสมปลาทูน่าในเกรวี่ 85 กรัม

คุณภาพอาหารทางเคมี

 • โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 12 เปอร์เซ็นต์
 • ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 0.3 เปอร์เซ็นต์
 • กาก (ไม่มากกว่า) 1 เปอร์เซ็นต์
 • ความชื้น (ไม่มากกว่า) 87 เปอร์เซ็นต์

ส่วนผสม:

 • เนื้อไก่
 • ปลาทูน่า
 • กรดอะมิโน
 • แซนแทนกัม
 • กัวกัม
 • 1-2 กก. (kg.) 41-53 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 2-4 กก. (kg.) 53-77 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 4+ กก. (kg.) 77+ กรัม (g.) /วัน (Day)

*ค่าพลังงานที่ได้เท่ากับ 44.55 กิโลแคลอรี่ต่ออาหารสัตว์ 100 กรัม

สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารตามอายุ, ขนาดและกิจกรรมของแมวและควรมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้แมวได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน