Atlas

Search

แอทลาส แคท คิตเท้นทูน่าในเยลลี่ 70 กรัม

อาหารสำหรับลูกแมว ผลิตจากเนื้อปลาทูน่าจากธรรมชาติคุณภาพดีผสม ข้าว ตับไก่ ไข่ผงและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน ในเยลลี่เหมาะสำหรับลูกแมวตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป – 1ปี เพื่อให้ลูกแมวของคุณเจริญเติบโตสมวัย 

แอทลาส แคท คิตเท้นทูน่าในเยลลี่ 70 กรัม

คุณภาพอาหารทางเคมี

 • โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 12 เปอร์เซ็นต์
 • ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 1 เปอร์เซ็นต์
 • กาก (ไม่มากกว่า) 0.2 เปอร์เซ็นต์
 • ความชื้น (ไม่มากกว่า) 83 เปอร์เซ็นต์

ส่วนผสม :

 • ปลาทูน่า
 • ข้าว
 • ตับไก่
 • ไข่ผง
 • น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน
 • เยลลี่
 • กัวกัม
 • 1-2 กก. (kg.) 26-35 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 2-4 กก. (kg.) 35-49 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 4+ กก. (kg.) 49+ กรัม (g.) /วัน (Day)

*ค่าพลังงานที่ได้เท่ากับ 69 กิโลแคลอรี่ต่ออาหารสัตว์ 100 กรัม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารตามอายุ, ขนาดและกิจกรรมของแมว

ควรเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้แมวตลอดเวลา

หลังเปิดซองควรเก็บในตู้เย็นและเก็บไว้ได้นานไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง สามารถให้อาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่น