Atlas

Search

แอทลาส แคท เป็ดผสมปูอัดในเยลลี่ 85 กรัม

ผลิตจากเนื้อเป็ดที่ปลอดสารปนเปื้อนและปราศจากสารเร่งการเจริญเติบโต ผสมกับปูอัด ที่คัดสรรมาอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เหมาะสำหรับแมวอายุ 1 ปี ขึ้นไป

แอทลาส แคท เป็ดผสมปูอัดในเยลลี่ 85 กรัม

คุณภาพอาหารทางเคมี

 • โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 12 เปอร์เซ็นต์
 • ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 5 เปอร์เซ็นต์
 • กาก (ไม่มากกว่า) 1 เปอร์เซ็นต์
 • ความชื้น (ไม่มากกว่า) 78 เปอร์เซ็นต์

ส่วนผสม:

 • เนื้อเป็ด
 • ปูอัด
 • กรดอะมิโน
 • เยลลี่ผง
 • 1-2 กก. (kg.) 20-26 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 2-4 กก. (kg.) 26-39 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 4+ กก. (kg.) 39+ กรัม (g.) /วัน (Day)

*ค่าพลังงานที่ได้เท่ากับ 89.40 กิโลแคลอรี่ต่ออาหารสัตว์ 100 กรัม

สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารตามอายุ, ขนาดและกิจกรรมของแมวและควรมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้แมวได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน