Atlas

Search

แอทลาส แคท เนื้อผสมตับไก่ในเกรวี่ 85 กรัม

ผลิตจากเนื้อวัว นำเข้าจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ผสมด้วยตับไก่ที่มีความสดใหม่ของวัตถุดิบ ทำให้มีรสชาติที่แสนอร่อย ปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อแมวที่คุณรัก เหมาะสำหรับแมว          อายุ 1 ปี ขึ้นไป

แอทลาส แคท เนื้อผสมตับไก่ในเกรวี่ 85 กรัม

คุณภาพอาหารทางเคมี

 • โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 11 เปอร์เซ็นต์
 • ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 2 เปอร์เซ็นต์
 • กาก (ไม่มากกว่า) 1 เปอร์เซ็นต์
 • ความชื้น (ไม่มากกว่า) 83 เปอร์เซ็นต์

ส่วนผสม:

 • เนื้อวัว
 • ตับไก่
 • แซนแทนกัม
 • กัวกัม
 • กรดอะมิโน
 • 1-2 กก. (kg.) 33-42 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 2-4 กก. (kg.) 42-62 กรัม (g.) /วัน (Day)
 • 4+ กก. (kg.) 62+ กรัม (g.) /วัน (Day)

*ค่าพลังงานที่ได้เท่ากับ 55.50 กิโลแคลอรี่ต่ออาหารสัตว์ 100 กรัม

สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารตามอายุ, ขนาดและกิจกรรมของแมวและควรมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้แมวได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน