Atlas

Search

ATLAS CAT “ร่วมปันน้ำใจเพื่อแมวจร”

Atlas Cat-Cat Food Donation

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน และ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัทพรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้จำกัด ในนามอาหารแมว ATLAS CAT ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแมวจรให้ดีขึ้น โดยการร่วมบริจาคอาหารแมว ATLAS CAT CAN 85 G จำนวน 200 ลัง มูลค่า 144,000 บาท ให้กับ 4 มูลนิธิ ได้แก่

1. มูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา

2. มูลนิธิ Soi Dog เพื่อสุนัขในซอย

3. มูลนิธิ รักษ์แมว ปันน้ำใจเพื่อแมวจร

4. มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ

ซึ่งทั้ง 4 มูลนิธิมีจำนวนแมวในการดูแลรวมประมาณ 3,200 ตัว

ทาง ATLAS CAT มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนอาหารแมวเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพชีวิตแมวจรให้ดีขึ้น ได้กินอาหารที่ดีมีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพ และรสชาติอร่อย

“เพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเกิดมามีค่าเท่ากัน”